Tomtene tildeles fortløpende etter innkomne søknader. I nye boligfelt vil det etter en søknadsfrist tildeles tomter i henhold til prioriteringer i søknaden. Hvis to eller flere søkere har prioritert samme tomt vil det bli foretatt en loddtrekning.