Bardu kommune ønsker at entreprenører/utbyggere som ønsker opsjon på tomter i Kirkemo 3, for bruk i prospekter og ved salg, tar kontakt med kommunen innen 31.08.2019.

Bardu kommune kan lyse ut inntil 1/3 av de ledige tomtene for opsjon totalt, fordelt på en eller flere entreprenører/utbyggere.

Dette muliggjør prosjektering av utbygging, uten at man må betale for tomten før ved salg av prosjekt. Bardu kommune lyser ut denne muligheten, på enkelte tomter, for en periode på inntil 12 måneder. Dersom flere tilbydere ønsker opsjon på samme tomt, avgjøres dette ved loddtrekning. Det lyses ut årlig, og kommunen kan fritt velge å avslutte opsjonene når de går ut.

Opsjonene er en rett, ikke en plikt, hverken for utbygger eller for Bardu kommune. Skulle det komme forespørsel om kjøp av tomter som er gitt opsjon på, skal kommunen straks ta kontakt med utbygger, for å avklare om tomten kan frigis for salg. 

Interessenter bes melde sitt ønske om opsjoner til Bardu kommune innen 31.08.2019 ved å sende epost til postmottak@bardu.kommune.no.

Alle kart og reguleringsplaner finnes på www.kommunekart.com.